⇦ Naar Fysiotherapie Naar Psychologie ⇨

CONTACT INFORMATIE

A: Merijntje Gijzenstraat 3-e
    4906 EA Oosterhout (NB)
T: 0162 - 461998 

E: fysio@vangurp-mertens.nl

KvK: 58663711

OPENINGSTIJDEN

Maandag 07.00 - 21.00 uur
Dinsdag 07.00 - 20.30 uur
Woensdag 08.00 - 21.00 uur
Donderdag 07.00 - 20.30 uur
Vrijdag 07.00 - 19.30 uur

 

AANMELDEN

NIEUWS

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

                              

 

 

 

 

 

Wat is sensorische integratie (SI)?

 

Via de verschillende zintuigen (zoals zien, ruiken, proeven, horen en voelen) zijn we in staat om informatie (prikkels) uit de omgeving waar te nemen. Maar ook vanuit ons eigen lichaam (via het evenwichtsorgaan en de zintuigen in je gewrichten/spieren) krijgen we informatie. Dit laatste speelt een belangrijke rol. Het vertelt ons in welke houding we ons bevinden, hoe en hoe snel we bewegen, en of we in balans zijn. Alle informatie wordt door de hersenen opgenomen, geselecteerd en/of gefilterd. De verschillende stukjes informatie worden aan elkaar gekoppeld. Hierdoor zijn wij in staat om op de juiste manier te handelen en of te reageren. Het proces van opnemen, verwerken, analyseren en koppelen van informatie door ons zenuwstelsel noem je sensorische integratie, tegenwoordig ook wel sensorische/zintuiglijke informatie verwerking genoemd.

Vanaf het moment dat we geboren worden leren wij door het verwerken van prikkels. Van leren lopen tot communiceren. We leren uit ervaringen. Bv. dat we wel voor een tweede keer uit kijken bij het aanraken van een heet voorwerp, of dat de geur van een brandlucht gevaar betekent, of dat we extra voorzichtig moeten zijn bij een hele steile trap. Naarmate je ouder  wordt ontwikkel je ook je eigen zintuiglijke voorkeuren. Je trekt bv. geen wollen trui meer aan, omdat dat niet prettig zit. Je doet veel sambal in je eten, omdat je van heel pittig eten houdt. Je gaat op zoek naar zintuigelijke ervaringen waar jij je lekker bij voelt en je doet je best om prikkels die stress veroorzaken te vermijden.

Gelukkig gaat het verwerken van prikkels meestal automatisch en vanzelf. Het is van belang dat het zenuwstelsel weet aan welke informatie het aandacht moet besteden en welke informatie genegeerd kan worden.

Wanneer het zenuwstelsel zijn werk niet goed doet, wordt het heel lastig als je de hele dag je kleren op je huid voelt. Hierdoor kun je je niet meer richten op echte belangrijke informatie. De rem van het zintuig -tast- werkt dan niet goed genoeg (je bent dan veel gevoeliger voor tast). Soms werkt de rem op een bepaald zintuig bv. het zintuig -gehoor- juist te hard, dit betekent dan dat je bv. niet reageert wanneer je naam wordt geroepen. Een ander voorbeeld is wanneer er sprake is van een matig spier- en gewrichtsgevoel, er is dan extra veel behoefte om te springen, te botsen en te bewegen, omdat je het dan beter voelt. Het kan dus gebeuren dat ons zenuwstelsel fouten maakt in het interpreteren van prikkels. Dit leidt tot ander (motorisch) gedrag.

 

Wanneer schakel je een SI therapeut in?

 

Wanneer prikkels niet goed worden verwerkt, kan dit zich uiten in gedrag dat niet helemaal bij de situatie past. Dit kan leiden tot allerlei problemen thuis en op school. De problemen kunnen zich op vele manieren uiten (die je kunt herkennen aan):

  • Een heel passief kind (is heel rustig, mist veel informatie, is dromerig, slordig en onhandig);
  • Een heel druk kind (is voortdurend in beweging, zit overal aan, kan niet stil zitten, is chaotisch, komt niet in slaap);
  • Een heel gevoelig kind (wil bepaalde kleding niet aan, heeft een hekel aan bepaalde voeding, schrikt snel, is bepalend, is detail gericht, raakt erg snel overstuur, vindt aanraken niet fijn);
  • Een kind dat alles vermijdt (wil niets, gaat niet uit zichzelf spelen, is onzeker, bepalend, alert en gespannen);
  • Een heel onhandig kind (heeft een tragere ontwikkeling, heeft veel ongelukjes, valt regelmatig, vindt het moeilijk om nieuwe vaardigheden te automatiseren);
  • Een kind wat zichzelf niet goed kan reguleren (kan zich uiten in ernstige slaap- en/of eetproblemen, paniek, extreem veel huilen, driftaanvallen die lang aanhouden en waarbij het kind niet te bereiken is, hyperactief gedrag en vermijden van contact).

 

Hoe ziet een SI behandeling eruit?

 

Wanneer er een vermoeden bestaat van zintuiglijke informatie verwerking problematiek, wordt er gestart met een uitgebreide intake. Dit om goed in kaart te brengen wat voor problemen het kind ondervindt en ervaart. Daarna wordt er een bewegingsobservatie/motorisch onderzoek gedaan, en wordt de Sensory Profile-nl-lijst voor ouders afgenomen. Indien nodig, wordt er aanvullend een observatie op school of op het kinderdagverblijf gedaan en kunnen leerkrachten een speciale lijst voor de zintuiglijke informatie verwerking (Schoolcompanion) invullen. De informatie van leerkrachten of anderen kan heel waardevol zijn, omdat het kind soms ander gedrag laat zien op school dan thuis.

Op basis van de uitkomst wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt doorgesproken met de ouders en eventueel met de leerkracht of andere begeleiders (zoals bv. remedial teachers, intern begeleiders of groepsleidsters).

Het is vooral belangrijk om het (motorisch) gedrag van het kind te gaan begrijpen en om iedereen praktische handvatten en technieken aan te reiken, waardoor het kind makkelijker om kan gaan met bepaalde prikkels of om het kind te stimuleren of te dempen via bepaalde zintuigen. Ook is het belangrijk dat ouders of anderen inzicht krijgen in hun eigen zintuiglijke profiel. Bijvoorbeeld als je een ouder bent die zelf heel actief is en houdt van bewegen, terwijl je kind juist heel gevoelig is voor bewegen, dan kan dit erg lastig worden voor de interactie tussen jou als ouder en je kind. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van een oefenprogramma om geleidelijke gewenning van prikkels op te bouwen, en worden technieken aangereikt om bepaalde reacties te voorkomen of juist te verminderen.

 

SI therapeut bij Fysiotherapie Van Gurp & Mertens:

 

Ellen Kolders: kinderfysiotherapeut en SI therapeut.

 

Voor meer informatie over sensorische integratie: www.nssi.nl