⇦ Naar Fysiotherapie Naar Psychologie ⇨

CONTACT INFORMATIE

A: Merijntje Gijzenstraat 3e
     4906 EA Oosterhout
T: 0162 - 461998 

E: fysio@vangurp-mertens.nl

KvK: 58663711

OPENINGSTIJDEN

Maandag 07.00 - 21.00 uur
Dinsdag 07.00 - 20.30 uur
Woensdag 08.00 - 21.00 uur
Donderdag 07.00 - 20.30 uur
Vrijdag 07.00 - 19.30 uur

 

AANMELDEN

NIEUWS

 

 

  Up to date informatie i.v.m.

 

  huidige situatie rondom het

 

  Corona virus vindt u op

 

  de homepage!

  

 

 

     

 

                              

 

 

 

 

 

Vergoeding

 

Met betrekking tot de vergoeding van fysiotherapie/manuele therapie/psychosomatische fysiotherapie door uw zorgverzekeraar is het volgende van toepassing:

 

  • De vergoeding bij kortdurende c.q. niet-chronische fysiotherapie, komt vanuit uw aanvullende verzekering;
  • In het geval van chronische fysiotherapie komen de eerste twintig behandelingen uit uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling komen de kosten vanuit uw basisverzekering. Wanneer uw eigen risico nog niet (volledig) verbruikt is, zal fysiotherapie ten laste komen van het eigen risico totdat er geen eigen risico meer is. Ook in 2017 bedraagt deze € 385,-/jaar;
  • Indien u niet aanvullend verzekerd bent zijn de kosten voor behandeling voor eigen rekening. Het tarief voor een behandeling is dan iets hoger (zie tarievenlijst). Dit is om de extra tijd aan administratiekosten te dekken;
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de mate waarin u al of niet aanvullend verzekerd bent. U kunt deze gegevens in uw polis en/of op de website van uw verzekering terug kunt vinden;
  • Een niet tijdig (binnen 24 uur afgemelde) of niet nagekomen afspraak, ongeacht de reden, wordt volledig bij u in rekening gebracht. Dit staat ook op uw afsprakenkaartje en op het informatieformulier dat u bij de eerste afspraak meekrijgt (dat tevens in de praktijk hangt in de wachtkamer en oefenzaal).

 

In geval van kinderfysiotherapie (0 tot/met 17 jarigen) gelden andere regels. Deze vorm van fysiotherapie wordt wél vanuit de basisverzekering vergoed met een maximum van 18 keer (2 maal 9) per jaar. Volgen daarna nog meer behandelingen, dan worden die alleen vergoed als daarvoor een aanvullende verzekering is afgesloten. U kunt deze gegevens in uw polis en/of op de website van uw verzekering terug vinden.

 

Wanneer u via de pilot Basis GGZ Zorroo voor psychosomatische fysiotherapie bent verwezen wordt deze zorg door uw zorgverzekeraar vergoed (www.zorroo.nl).